Zondag 27 November 2022 – Doopdienst

Zondag 27 November 2022 – Doopdienst

Op zondag 27 november zal er een doopdienst gehouden worden.
Deze dienst vindt plaats in het kerkgebouw van de Baptistengemeente in Leiden.

Adres: Driftstraat 49A
2315 CD Leiden

Aanvang 13:00 uur.
Er zal deze zondag geen dienst zijn in de Pauluskerk.

Author Description

Remco