Zaterdag 28 april 2018 – Vastendag

Zaterdag 28 april 2018 – Vastendag

Zaterdag 28 april is weer de Gemeentelijke vastendag.

Met als thema: verootmoediging

We vasten 24 uur, vanaf vrijdagavond tot zaterdagavond. ’s Middags komen we van 15:00 – 16:30 uur samen in de Pauluskerk.

Vasten en bidden is een Bijbels gegeven en is een heerlijke geur voor Gods troon. Het beweegt Gods hart.

Author Description

Chris