Vastendag – Zaterdag 24 februari

Vastendag – Zaterdag 24 februari

Zaterdag 24 februari is weer de Gemeentelijke vastendag.

We vasten 24 uur, vanaf vrijdagavond tot zaterdagavond. ’s Middags komen we van 15:00 tot 16:30 uur samen in de Pauluskerk.

Vasten en bidden is een Bijbels gegeven en is een heerlijke geur voor Gods troon. Het beweegt Gods hart.

Author Description

Chris