Over ons – Wie zijn wij?

De “Volle Evangelie Gemeente Leiden e.o.”, is een actieve gemeente die haar samenkomst heeft in de “Paulus Kerk” aan de Warmonderweg 2 te Oegstgeest.

Het begrip ‘Volle Evangelie’ roept soms wat vragen op. Maar het betekent simpelweg dat wij uit de volheid van het Evangelie, de rijkdommen van Gods Koninkrijk mogen ontvangen én ervaren. Dit alles natuurlijk onder de leiding van de Heilige Geest.

Jezus Christus staat hierin centraal met ieder woord uit de bijbel.

God is een goede Vader die voor jou wil zorgen als je het toelaat.

Dit mogen wij reeds meemaken in ons dagelijks leven en met elkaar beleven wij dat in de getuigenissen van de mensen en in onze wervelende diensten.

Doelstelling:

Door de samenkomsten op de zondag, de bijbelstudies en gebedsavonden de mensen in aanraking brengen met de liefde van Jezus Christus.

  • door zang en muziek voor jong en oud,
  • door getuigenissen wat mensen in hun dagelijks leven met het geloof in Jezus Christus meemaken,
  • door aanbidding onder leiding van de Heilige Geest,
  • door bemoedigende profetieën,
  • door saamhorigheid na de diensten,
  • door zorg voor elkaar,
  • door de kindernevendiensten

De verantwoordelijkheid in de gemeente wordt gedragen door een oudsten team, waarbij de voorganger-oudste de eindverantwoordelijke is.

Jezus als enig geboren Zoon van God, die door Zijn offer aan het kruis, onze zonden heeft vergeven en wanneer je Hem aanneemt je voor eeuwig behouden bent.