Ontmoetingsdag 500 jaar Reformatie

https://veg-leiden.nl/wp-content/uploads/2017/06/20170610_140309.jpghttps://veg-leiden.nl/wp-content/uploads/2017/06/20170610_140309.jpghttps://veg-leiden.nl/wp-content/uploads/2017/06/20170610_140309.jpghttps://veg-leiden.nl/wp-content/uploads/2017/06/20170610_140309.jpgOntmoetingsdag 500 jaar Reformatie

Een waardevolle dag waarop Leidse christenen elkaar ontmoeten

Zaterdag 10 juni vierden christenen uit praktisch alle Leidse kerken met elkaar dat het 500 jaar geleden was dat Maarten Luther zijn 95 stellingen uitbracht en de toenmalige kerk wilden hervormen. Dit is niet gelukt en Luther werd gedwongen de kerk te verlaten. Uiteindelijk zijn er na Luther nog veel veranderingen en afsplitsingen binnen kerken geweest, dat heeft er toe geleid dat er een rijke schakering aan kerken en gemeenten is ontstaan in Nederland. Ook Leiden kent een keur aan christelijke genootschappen. Afgelopen zaterdag was er een primeur voor Leiden en voor Nederland dat van bijna elke kerk in Leiden een aantal mensen naar de Marekerk was afgereisd. In de Marekerk kreeg elke kerk een eigen tafel om een standje in te richten. De bedoeling was om bij elkaar te buurten en kennis te maken. Ook een eventuele samenwerking op diverse vlakken kon worden gerealiseerd.

Naast ontmoeting mocht ook van elke kerk een vertegenwoordiger een minuut pitchen over wat zijn of haar kerk nu uniek maakt. Het was bemoedigend om te horen en te zien wat Leiden allemaal te bieden heeft qua kerken. Ook werden er lezingen gehouden in het kader van de Reformatie en er trad een gelegenheidskoor op. De wethouder van Leiden, Marleen Damen was gekomen om dit feest mee te maken. Aan het einde van de middag heeft ze een korte speech gehouden en hierin gezegd dat ze het een inspirerende bijeenkomst vond en dat de kern was bij de meeste kerken dat God van mensen houdt. Het was denk ik voor alle aanwezigen inspirerend om andere christenen te ontmoeten en in elkaar de verbondenheid in Jezus Christus te ervaren. Afsluitend werd er met elkaar een gezang uit het liedboek gezongen wat door bijna alle aanwezigen werd meegezongen.

Het was in mijn optiek een dag met een gouden randje en ik weet zeker dat God met een grote glimlach vanuit de hemel op ons neerkeek…..Zijn grote wens en verlangen is dat we in liefde als christenen samenleven en dat is op deze dag zeker gelukt. Dat deze verbondenheid zal blijven en dat we elkaar zullen blijven zoeken als Leidse christenen is mijn hoop, verlangen en gebed. We hoeven niet allemaal op dezelfde positie te spelen, maar we spelen wel in hetzelfde team! Waar samenwerking mogelijk en gewenst is, dan hoop ik dat we elkaar blijven vinden.