Vastendag 7 juli

Zaterdag 7 juli afsluiting vastendag van 14.00u – 16.00u in de Pauluskerk.

Gastvrijheid aan vluchtelingen

Sinds 2008 bieden wij gastvrijheid aan vluchtelingen, die om schrijnende redenen hun land moesten ontvluchten. Hun familie en vrienden zijn veelal vermoord of gevangen gezet. Het is niet gemakkelijk om…

Nieuws Senioren koor

Het senioren koor is gevraagd of wij het lied ‘U bent mijn schuilplaats Heer’ wilden zingen, bij het opdragen van kleine  Beau Varkevisser. Dit hebben wij met blijdschap gedaan: weer…

Informatie voor ouders

Tijdens de dienst is er opvang voor de kleintjes (0-3 jaar) bij de creche.  Zodra ze 4 zijn mogen ze naar de “Prinsen en Prinsessen“.

God heeft een plan voor uw leven

Want Ik weet welke plannen Ik voor u heb zegt de Heer, plannen van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.   Dan zult gij…

Wat geloven wij

 Wij geloven in de drie enig God, God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Wij geloven dat de bijbel het onfeilbare Woord van God is. Wij geloven…


1 2