Zaterdag 23 November 2019 – Vrouwenbrunch

Zaterdag 23 November 2019 – Vrouwenbrunch

Zaterdag 23 November 2019 – Vrouwenbrunch

Dinsdag 24 December 2019 – Kerstavond

Dinsdag 24 December 2019 – Kerstavond

Kerstavond, dinsdag 24 december om 19:00 is de Kerstavond-dienst   De invulling van deze dienst wordt verzorgd door jong en oud. Na afloop van de dienst is er een gezellig…

Zondag 8 December 2019 – Ieder heeft iets dienst

Zondag 8 December 2019 – Ieder heeft iets dienst

Heeft u een lied, een gedicht of een korte getuigenis enz. Kunt u dit tot eer van onze Heer delen met de gemeente.   Opgave via Daniël.

Zaterdag 28 September 2019: Lof en Prijs-Praiseavond

Zaterdag 28 September 2019: Lof en Prijs-Praiseavond

Aanvang 20:00uur onder leiding van de VEG-Leiden-band… Zaal open 19:30 uur Komt allen, en neem iemand mee!

Zondag 22 september 2019 – Doopdienst

Zondag 22 september 2019 – Doopdienst

De doop dienst zal gehouden worden in de “Kooikapel” van de Baptistengemeente in Leiden.   Aanvang Doopdienst: 14:00   Adres: Driftstraat 49A te Leiden U kunt in de buurt vrij…

Zondag 16 Juni 2019 – Ieder heeft iets dienst

Zondag 16 Juni 2019 – Ieder heeft iets dienst

Heeft u een lied, een gedicht, een getuigenis, etc. dan kunt u dat deze dienst tot eer van onze Heer delen met de gemeente. Opgeven via Daniel.


1 2 11 12