Bed, bad, brood nog door kerken

Bed, bad, brood nog door kerken

Vluchtelingenwerk

Vluchtelingenwerk

Hierboven is een feestavond te zien van onze vluchtelingen en een groep studenten uit Leiden. Het was de aanzet voor een wekelijkse middag speciaal voor uitgeprocedeerde vluchtelingen. We praten, bidden,…

Activiteitenmiddag Vluchtelingen

Onze Gemeente is multicultureel. Zo is er een groep vluchtelingen die soms al vele jaren in Nederland verblijft. Ze spreken al aardig Nederlands. Ook zijn ze christen geworden en inmiddels…