ANBI

Stichting “Vermogensbeheer Volle Evangelie Gemeente Leiden en Omstreken”
(VEG-Leiden e.o.) is onderdeel van de kerkelijke gemeenschap VEG-Leiden e.o.
(Volle Evangelie Gemeente Leiden en omstreken).

De stichting is opgericht op 10 juli 2007 te Alphen aan de Rijn.

De stichting heeft ten doel:

  1. Het ondersteunen van de Volle Evangelie Gemeente Leiden en Omstreken op basis van de grondslag van dit kerkgenootschap door onder meer het beheren van vermogen en het beschikbaar stellen van ruimte en middelen aan deze gemeente om haar doelstellingen te verwezenlijken.
  2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door wettige middelen, welke voor het doel bevorderlijk zijn.

De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rijnland. Het dossiernummer is 28116881.

Deze kerkelijke gemeenschap is als lid verbonden met de VPE (Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten).
De VPE is gehuisvest: Hoofdstraat 51 3971 KB  in Driebergen –
Rijsenburg.

Op 07 juli 2008 is de stichting als een “Algemeen Nut Beogende Instelling” aangemerkt.
Onder de lidmaatschap van de VPE heeft de VEG-Leiden e.o. een collectieve ANBI verklaring.

Gegevens betreffende alle aangesloten gemeenten bij de VPE kunt u vinden op www.vpe.nl
Daarbij ook de ANBI poorten van deze gemeenten.