Aanmelden

Om het samenkomen in goede banen te leiden is een duidelijke instructie, administratie en beheer nodig. We vragen hierin uw begrip en medewerking.

De aanmeldingen voor een dienst worden per mail beheerd. Wanneer u deel wil nemen aan een dienst dient dit per mail te worden aangemeld aan het mail adres aanmelden@VEG-Leiden.nl. Om de administratie goed en volledig te beheren zijn er een aantal gegevens nodig in de mail. Dit betreffen:

  • – De datum van de dienst die u wil bezoeken.
  • – Naam of namen wanneer het om meerdere personen gaat.
  • – Of de opgegeven namen uit één gezin komen.
  • – Aantal kinderen (tot 10 jaar)
  • – Aantal tieners (t/m 14 jaar)
  • -Een eventuele voorkeur

Voorbeeld mail:

Mail onderwerp: aanmelden dienst 16-8-20

Beste gemeente,
Hierbij wil ik graag 3 mensen aanmelden voor de dienst van 24-5. Dit betreffende de volgende namen:

  • – voornaam / achternaam
  • – voornaam achternaam persoon 2
  • – voornaam achternaam persoon 3

Deze personen behoren tot 1 huishouden.
Voorkeur voor een plaats vooraan i.v.m. slecht gehoor

Het is ook mogelijk om u aan te melden via het onderstaande contactformulier.

Wanneer u een voorkeur opgeeft zal daar rekening mee gehouden worden tijdens het opmaken van de planning. Het kan voorkomen dat het niet haalbaar is om aan de voorkeur te voldoen. Een voorkeur kan dan ook niet vooraf worden bevestigd en/of gegarandeerd.

Het aanmelden kan t/m woensdagavond.
Na woensdag wordt de planning opgemaakt voor de zondag. Na het opmaken van de planning ontvangt u een bevestiging van uw aanmelding.

U ontvangt een antwoord op uw mail met daarin een bevestiging of voorstel voor een andere dag en tijd. Alleen wanneer u een bevestiging ontvangt kunt u naar de aangevraagde dienst komen.

Balkon ruimte
De vloer wordt zo efficiënt mogelijk ingedeeld, dit heeft echter een limiet. Wanneer de vloer vol gepland staat en er nog aanmeldingen open staan zal er worden uitgeweken naar het balkon. Er zal rekening gehouden worden dat niet steeds dezelfde mensen op het balkon komen te zitten gezien iedereen er de voorkeur aan geeft beneden te willen zitten.

Op locatie
Op locatie zal er iemand buiten staan om het parkeren te coördineren. Bij de deur (achteringang) zullen de aanmelding worden gecontroleerd. Er is éénrichtingsverkeer binnen het gebouw. Dit om te voorkomen dat er teveel mensen door elkaar heen lopen.Na de dienst wordt u verzocht om via de voordeur de Pauluskerk te verlaten. We willen u vragen om dit te respecteren.

Niet aangemeld
Wanneer u zich niet heeft aangemeld en toch op zondag ochtend op locatie bent dan zal er gekeken worden of er alsnog een plaats geregeld kan worden. Vooraf aanmelden geniet de voorkeur omdat we het geheel in goede banen willen leiden.

Meld u hier aan: