Aanmelden

De regering staat toe dat we met 30 mensen bij elkaar mogen komen voor een religieuze bijeenkomst. Om dit in goede banen te leiden is een duidelijke instructie, administratie en beheer nodig. We vragen hierin uw begrip en medewerking.

De aanmeldingen voor een dienst worden per mail beheerd. Wanneer u deel wil nemen aan een dienst dient dit per mail te worden aangemeld aan het mail adres aanmelden@VEG-Leiden.nl. Om de administratie goed en volledig te beheren zijn er een aantal gegevens nodig in de mail. Dit betreffen:

  • – De dienst en datum van de dienst die u wil bezoeken.
  • – Naam of namen wanneer het om meerdere personen gaat.

Voorbeeld mail:

Mail onderwerp: aanmelden gebedsdienst 20-5-20 om 20:00

Beste gemeente,
Hierbij wil ik graag 3 mensen aanmelden voor de dienst van 20-5 om 20:00. Dit betreffende de volgende namen:

  • – voornaam / achternaam
  • – voornaam achternaam persoon 2
  • – voornaam achternaam persoon 3

Het is ook mogelijk om u aan te melden via het onderstaande contactformulier.

U ontvangteen antwoord op uw mail met daarin een bevestiging of voorstel voor een andere dag en tijd. Alleen wanneer u een bevestiging ontvangt kunt u naar de aangevraagde dienst komen.

Dienst vol
Omdat het aantal toegestane personen laag is zal de dient snel vol zitten. Wanneer de dienst vol zit en u zich aanmeld krijgt u in de mail een voorstel voor een dienst op een andere dag. Dus als de dienst voor 20-5 vol zit krijgt u een voorstel voor de volgende dienst, op 27-5 bijvoorbeeld. Wilt u dit bericht bevestigen of u dan ook wilt komen?Het aantal plaatsen zijn beperkt dus we willen voorkomen dat er plaatsen leeg blijven terwijl anderen graag zouden willen komen.

Op locatie
Op locatie zal er iemand buiten staan om het parkeren te coördineren. Bij de deur (achteringang) zullen de aanmelding worden gecontroleerd. Er is éénrichtingsverkeer binnen het gebouw. Dit om te voorkomen dat er teveel mensen door elkaar heen lopen.Na de dienst wordt u verzocht om via de voordeur de Pauluskerk te verlaten. We willen u vragen om dit te respecteren.

Meld u hier aan: