24 December 2020 – Kerstavond diensten

24 December 2020 – Kerstavond diensten

Lieve broeders en zusters,

Graag zou ik u willen vragen of u zich alvast wilt aanmelden voor kerstavond dienst op donderdag 24 december. De aanmeldingen kunt u doen tot en met maandag 21 december.

Wij willen graag zo snel mogelijk een beeld hebben van wie er komen en hoeveel van onze broeders en zusters aanwezig zullen zijn. Bij het aanmelden graag de namen opgeven en of het kinderen betreft en welke leeftijd.

Op kerstavond zullen er twee diensten zijn:
1e dienst 19.00 uur – 20.00 uur, in deze dienst zijn ook de kinderen welkom.
2e dienst 21.00 uur -22.00 uur.

Aanmelden via aanmelden@veg-leiden.nl of deze deze website, zoals u reeds gewend was.

Wij hopen dat u, indien u in de gelegenheid bent en zonder gezondheidsklachten allen komt om onze Heiland de Heere Jezus Christus samen te eren en Zijn geboorte, die zoveel licht in het leven brengt te gedenken.

JES. 9:5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt Hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

Groetjes en Gods zegen,
Gerrie

Author Description

Remco

Remco